Ajánlatot kérek

Társasház Biztosítás

Segítünk:

  • A kárrendezésben
  • Az Összes társasház biztosítás összehasonlításában
  • Személyes kapcsolattatrásban

A társasházbiztosítás vagyonbiztosítási fedezete általában a legtöbb biztosítótársaságnál az alábbi
káreseményekre nyújt fedezetet:

tűz, elektromos tűz, robbanás, közvetlen és közvetett villámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz ütközése, légijármű ütközése, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása, vihar, a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászáron, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül a viharral együttjáró csapadék által okozott kár, jégeső, hónyomás, árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, idegen tárgyak rádőlése, a szerkezetileg beépített és a nyílászárók üvegezésének törése és repedése.
Néhány biztosító kínál olyan terméket is amelyből hiányozhatnak alapvető kockázati elemek, de ezeket mi nem javasoljuk. A lakóközösség, társasház biztosítás, biztosítási összege az irányadó abban, hogy az adott biztosító mennyit fizet, ha az épület teljes egészében megsemmisül, például egy hatalmas vihar vagy földrengés következtében.
Minden egyéb kár a biztosítási összeg %-os arányában értelmezhető.
A felelősségbiztosítási (épülethasználói) fedezet esetében a biztosító megtéríti az idegen harmadik személynek okozott személysérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a biztosított épület tulajdonosa, használója kártérítési kötelezettséggel tartozik.
Manapság már az a biztosító aki piacképes termékkel akar jelen lenni a társasház biztosítási piacon, az bővített felelősség biztosítást épít a szolgáltatásába.
Ez annyit jelent, hogy nem csak idegen személynek, hanem a lakók egymásnak okozott kárait is megtéríti. (gyakori példa erre, ha a fölöttünk lévő szomszéd beáztat minket a mosógépe meghibásodása miatt)
A vagyon- és felelősségbiztosítási alapfedezeteken túlmenően a különböző kiegészítő kockázatokat a Társasház vagy Lakásszövetkezet határozza meg, így a biztosítási szerződés által nyújtott szolgáltatások köre a kívánt módon szélesre vagy szűkebbre szabható.

Ki lehet a biztosítás szerződője?

A társasház, lakásszövetkezet, lakóközösség megbízottja( közös képviselője).

Milyen kiegészítők köthetők a társasház biztosításhoz?

A Társasház Lakásszövetkezet döntése alapján, külön díj megfizetése mellett kiegészíthető a biztosítási fedezet betöréses lopás és rablás elemekkel. Biztosítási fedezet alá vonhatók a közös tulajdonú ingóságok, meghatározott feltételek teljesülése esetén pedig a közös tulajdonba tartozó kültéri központi antenna berendezés is biztosítási védelem alá vonható.Rongálási (vandalizmus) károk kiegészítő biztosításával megtérülnek a betöréses lopás, rablás vagy annak kísérlete során okozott járulékos rongálási károk, a kaputelefonokban, elektromos kapukban és liftekben keletkezett rongálási károk a választott fedezet mértékéig.Különleges üvegek kiegészítő biztosításával biztosíthatók a közös tulajdonú és egyben a közös tulajdonon belül elhelyezett különleges (4mm-nél vastagabb v. kirakat) üvegezésekKiegészítő biztosítás köthető a társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítására. E kiegészítő felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a társasház közös képviselője vagy társasház-kezelője a társasház vagyonában, illetve a tulajdonostársak tulajdonosok vagyonában és életében vagy egészségében okozott azáltal, hogy a tevékenységének szabályait vétkes módon megszegte.

Mire nem terjed ki a társasház biztosítás?

A biztosító, többek között nem téríti meg a környezetszennyezéssel, vagy a hatósági rendelkezésekkel összefüggésben keletkezett károkat, a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés alapján térülő károkat, valamint a karbantartás elmulasztásával összefüggésben következtek be. Közös ingóságok vonatkozásában nem biztosíthatók például az alábbi vagyontárgyak: pénz, kéziratok, tervek, adathordozón tárolt adatállományok, érmék, bélyegek, képzőművészeti alkotások. Nem térülnek továbbá a szabadban, illetve nem lezárt helyiségben tárolt, illetve tartott ingóságok kárai (kivéve szemetes edények).